Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015


Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu
hoá Công cụ Tìm kiếm của Google ( PHẦN 1)
Phiên bản 1.1, xuất bản ngày 13 tháng 11 năm 2008
Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google. Mục
đích ban đầu của tài liệu này là nhằm trợ giúp cho các nhóm trong Google, tuy nhiên chúng tôi nghĩ
rằng đây cũng là tài liệu hữu ích cho người quản trị web vẫn còn bỡ ngỡ về vấn đề tối ưu hoá công
cụ tìm kiếm và muốn cải thiện sự tương tác giữa các trang web của họ với cả người dùng và công cụ
tìm kiếm. Mặc dù hướng dẫn này không tiết lộ cho bạn bất kỳ bí mật nào sẽ tự động xếp hạng trang
web của bạn thứ nhất đối với các truy vấn trong Google (rất tiếc!), làm theo các thực tiễn tốt nhất
được ghi rõ dưới đây sẽ giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung của bạn
dễ dàng hơn.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm thường là việc thực hiện các sửa đổi nhỏ cho các phần trong trang web
của bạn. Khi được xem riêng, các thay đổi này có vẻ như là các cải tiến tăng thêm nhưng khi được
kết hợp với các hoạt động tối ưu hoá khác, chúng có thể có những tác động đáng kể đối với trải
nghiệm và hiệu suất của người dùng trang web của bạn trong các kết quả tìm kiếm theo hệ thống.
Bạn có thể đã quen với nhiều chủ đề trong hướng dẫn này bởi vì các chủ đề này là các thành phần
cần thiết cho bất kỳ trang web nào, nhưng bạn có thể chưa vận dụng chúng một cách tối đa.
Mặc dù tiêu đề của hướng dẫn này chứa các từ "công cụ tìm kiếm", chúng tôi muốn khuyên bạn
trước tiên nên dựa trên các quyết định tối ưu hoá của mình và tốt nhất là nên tập trung vào điều gì là
tốt nhất cho khách truy cập trang web của bạn. Họ là khách hàng chính cho nội dung của bạn và
đang sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm kiếm tài liệu của bạn. Việc tập trung quá sâu vào các thay
đổi cụ thể nhằm giành được xếp hạng trong các kết quả theo hệ thống của công cụ tìm kiếm có thể
không cung cấp các kết quả mong muốn. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm giúp trang web của bạn có
được thứ hạng tốt nhất khi nó hiển thị trong các công cụ tìm kiếm.
Ví dụ có thể trợ giúp phần giải thích của chúng tôi, do đó chúng tôi đã tạo trang web ảo để làm theo
hướng dẫn. Đối với mỗi chủ đề, chúng tôi đã cung cấp đủ thông tin về trang web nhằm minh hoạ
điểm được trình bày. Dưới đây là một số thông tin cơ sở về trang web chúng tôi sẽ sử dụng:
Tên trang web/doanh nghiệp: "Brandon's Baseball Cards"
Tên miền: brandonsbaseballcards.com
Lĩnh vực: chuyên bán thẻ bóng chày trực tuyến, hướng dẫn giá cả, các bài viết và nội dung
tin tức
Kích thước: Nhỏ, ~250 trang
Trang web của bạn có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn trang trên và cung cấp nhiều nội dung khác, nhưng
các chủ đề tối ưu hoá chúng tôi thảo luận dưới đây nên áp dụng với các trang web thuộc mọi kích
thước và chủng loại.
Chúng tôi hy vọng hướng dẫn của chúng tôi cung cấp cho bạn một số ý tưởng hoàn toàn mới về
cách cải tiến trang web của bạn và chúng tôi rất muốn nghe các thắc mắc, phản hồi và các câu
chuyện thành công của bạn trong Diễn đàn Trợ giúp Quản trị Trang web của Google.
Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất
Thẻ tiêu đề cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang cụ thể là gì. Thẻ <title> phải
được đặt trong thẻ <head> của tài liệu HTML. Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang
trên trang web của bạn.
Tiêu đề
Nếu tài liệu của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, nội dung của thẻ tiêu đề thường sẽ xuất
hiện tại dòng đầu tiên của các kết quả (Nếu bạn không quen với các phần khác nhau của kết quả tìm
kiếm của Google, bạn có thể muốn xem video cơ chế mổ xẻ kết quả tìm kiếm của Matt Cutts, một kỹ
sư của Google và biểu đồ trang kết quả tìm kiếm của Google hữu ích này). Các từ trong tiêu đề được
in đậm nếu chúng xuất hiện trong truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điều này có thể giúp người
dùng nhận ra nếu trang liên quan đến tìm kiếm của họ.
Tiêu đề trang chủ của bạn có thể liệt kê tên trang web/doanh nghiệp và có thể có một số thông tin
quan trọng như vị trí thực của doanh nghiệp hoặc có thể là một vài lĩnh vực hoạt động chính hoặc các
mặt hàng được chào bán của doanh nghiệp
Biện pháp tốt cho các thẻ tiêu đề trang
Mô tả chính xác nội dung trang - Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang.
Tránh:
chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang
sử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng như "Không có tiêu đề" hoặc
"Trang Mới 1"
Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang - Mỗi trang của bạn tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy
nhất, thẻ này giúp Google biết trang này không giống như các trang khác trên trang web của
bạn ở điểm nào.
Tránh:
sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn
các trang
Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả - Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và
giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm
kiếm.
Tránh:
sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng
bổ sung các từ khoá không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn
Sử dụng thẻ meta "description"
Thẻ meta mô tả của trang cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm khác bản tóm tắt nội dung
trang. Trong khi tiêu đề trang có thể là một vài từ hoặc cụm từ, thẻ meta mô tả của trang có thể là
một hoặc hai câu hoặc một đoạn ngắn. Công cụ Quản trị Trang web của Google cung cấp phần phân
tích nội dung hữu ích sẽ cho bạn biết về bất kỳ thẻ meta mô tả nào hoặc quá ngắn, quá dài hoặc
trùng lặp quá nhiều lần (thông tin tương tự cũng được hiển thị cho các thẻ <title>). Giống như thẻ
<title>, thẻ meta mô tả được đặt trong thẻ <head> của tài liệu HTML của bạn.
Các thẻ meta mô tả rất quan trọng vì Google có thể sử dụng chúng làm các đoạn trích cho trang của
bạn. Hãy lưu ý rằng chúng tôi nói rằng "có thể" bởi vì Google có thể chọn sử dụng phần tương ứng
của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu nó khớp với truy vấn của người dùng. Hoặc, Google có
thể sử dụng mô tả của trang web của bạn trong Dự án Thư mục Mở nếu trang web của bạn có trong
danh sách đó (tìm hiểu cách ngăn các công cụ tìm kiếm hiển thị dữ liệu ODP). Thêm các thẻ meta mô
tả vào mỗi trang web của bạn luôn luôn là biện pháp tốt trong trường hợp Google không thể tìm thấy
lựa chọn văn bản tốt để sử dụng trong đoạn trích. Blog của Trung tâm Quản trị Trang web có bài
đăng giàu thông tin về cải tiến các đoạn trích bằng các thẻ meta mô tả tốt hơn.
Các đoạn trích xuất hiện bên dưới tiêu đề của trang và phía trên URL của trang trong kết quả tìm
kiếm.
Biện pháp tốt cho các thẻ meta mô tả
Tóm tắt một cách chính xác nội dung của trang - Viết mô tả vừa cung cấp thông tin vừa
thu hút người dùng nếu họ nhìn thấy thẻ meta mô tả của bạn dưới dạng đoạn trích trong kết
quả tìm kiếm.
Tránh:
viết thẻ meta mô tả không liên quan đến nội dung trên trang
sử dụng các mô tả chung chung như "Đây là một trang web" hoặc "Trang về
thẻ bóng chày"
chỉ điền các từ khoá vào mô tả
sao chép và dán toàn bộ nội dung của tài liệu vào thẻ meta mô tả
Sử dụng các mô tả duy nhất cho mỗi trang - Mỗi trang có một thẻ meta mô tả khác nhau
giúp cả người dùng và Google, đặc biệt là trong các tìm kiếm mà người dùng có thể đưa lên
nhiều trang trên tên miền của bạn (ví dụ: các tìm kiếm sử dụng trang web: toán tử). Nếu
trang web của bạn có hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu trang, các thẻ meta mô tả được
tạo thủ công có lẽ không thể khả thi. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo tự động các thẻ
meta mô tả dựa trên nội dung của mỗi trang.
Tránh:
sử dụng thẻ meta mô tả cho tất cả các trang trên trang web của bạn hoặc cho
số lượng trang lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét